Arkifact, Arkiv -och översättartjänst - arkivkonsult, tolk och översättare
Till Startsidan  Arkifact,  Arkiv -och översättartjänst                     Arkivering och dokumenthantering
  Om Artifact
  Arkivkonsult
  Tolk &
  översättare
  Kontakta oss
  Länkar
  
  
  
  
  
  
  
  

   Arkivkonsult
                           
   Affärsidé
   Att med hjälp av enkla utredningsmetoder minimera era kostnader för arkivbildning,
   hantering och förvaring av handlingar.

   Metod
   Verksamhetsutredning, fältutredningar, intervjuer, rutingenomgång.

   Instrument
   Checklistor, kundbesök, intervjuer, handlings- och åtgärdsplaner.
   Arkiv- och dokumenthanteringsplaner, gallringsutredningar och leveransplanering.

   Mål
   Att rationalisera och effektivisera er dokumenthantering och arkivering.
   Att minska era kostnader genom att erbjuda begripliga och överskådliga logistiska
   och förvaltningsoperativa lösningar.

   Åtgärdsexempel
   Förtäta och komprimera i handlingsbeståndet, omflytta eller utlokalisera
   depåverksamheten, ordna och förteckna arkivbeståndet rensa och gallra bland
   handlingarna, förbereda utgående leveranserna. Strukturera informationsflöde, skapa
   arkivhanteringsplaner, utarbeta/implementera dossier- och diarieföringssystem,
   analysera och utvärdera arkivfunktioner, rationalisera och förenkla interna hanterings-
   rutiner, bistå vid arkivrelaterade utredningar och research.

   Målgrupper
   Personer som strävar efter en effektiv arkivhantering: företag, myndigheter, föreningar,
   privatpersoner - uppdraget anpassas efter era önskemål.

   Ta hand om den främsta tillgången ni har - strukturera er information.

   Välkommen att kontakta mig så tar jag hand om era arkiveringsfrågor på ett
   professionellt och personligt sätt.    Läs mer arkivkonsult tjänster => här

  Arkifact,  Arkiv- och översättartjänst EB  
  Fallskärmsgatan 4     128 34   SKARPNÄCK
  08-604 09 86, 0709-586 381   Epost: