Arkifact, Arkiv -och 楲s䴴artj䮳t - arkivkonsult, tolk och 楲s䴴are
Välkommen till Arkifact  Arkifact,  Arkiv -och 楲s䴴artj䮳t                     Arkivkonsult
  
  Om Artifact
  Arkivkonsult
  Tolk &
  楲s䴴are
  Kontakta oss
  L䮫ar
  
Den romerske guden Janus, arkivens beskyddare.
  

   Arkifact, Arkiv- och 楲s䴴artj䮳t
                                                                                                                
   Arkifact kan hj䬰a dig med bl.a:
   Att ordna, fⴥckna, rensa, g⡠gallringsutv䲤eringar, skapa arkivhanteringsplaner,
   utarbeta och implementera dossier- och diarief⩮gssystem, utv䲤era, bedriva
   forskning och research, f⢥reda och sammanst䬬a rapporter till arkivmyndigheterna,
   analysera och utv䲤era arkivfunktioner inom offentlig respektive privat verksamhet,
   effektivisera dep嶥rksamheten, minimera utgifterna, s䫥rst䬬a och 崥rs론information.

   Jag kan ocks堶ara er r大ivare och bollplank i arkiveringsfr姯r -
   jag har bl.a. 17 岳 erfarenhet inom arkivbranschen.

   Arkifact best岠av mig, Vadim Azbel, h糫oleutbildad och av Kammarkollegiet
   auktoriserad tolk med mer 䮠15 岳 erfarenhet av tolk- och 楲s䴴aruppdrag.

   Vi hj䬰er 䶥n till med
   kvalificerad tolkning och 楲s䴴ning till och fr宠svenska, ryska, engelska och tyska.

   V䬫ommen att kontakta mig(klicka => h䲩 -
   s場ar jag hand om era arkiveringsfr姯r
   eller kommunikationen mellan dig och dina kunder -
   p堥tt professionellt och personligt s䴴.
  Arkifact,  Arkiv- och 楲s䴴artj䮳t EB  
  Fallsk䲭sgatan 4     128 34   SKARPNăK
  08-604 09 86, 0709-586 381   Epost: