Arkifact, Arkiv -och översättartjänst - arkivkonsult, tolk och översättare
Till Startsidan  Arkifact,  Arkiv -och översättartjänst                     Tolk och översättartjänster
  
  Om Artifact
  Arkivkonsult
  Tolk &
  översättare
  Kontakta oss
  Länkar
  
Den romerske guden Janus, arkivens beskyddare.
  

   Tolk- och översättartjänster   Läs mer om tolk- och översättartjänster = > här

   Affärsidé
   Att möjliggöra en smidig kommunikation mellan parterna och att säkerställa en viktig
   informationsöverföring, muntlig som skriftlig, genom att erbjuda en kvalificerad
   tolkning och översättning till och från svenska, ryska, engelska och tyska.

   Metod
   Simultan eller konsekutiv tolkning. Översättning av hand- eller maskinskriven text
   såväl som en logging av bandinspelningar och textning av film.

   Teknik
   PC eller Mac samt VHS eller DVD ljud och videoteknik.

   Mål
   Att möjliggöra smidig och snabb kommunikation mellan två eller fler parter utan
   att förvränga, ta bort eller lägga till informationen.

   Arbetsmiljö
   Som kund väljer du själv vilken typ av tjänst du behöver och var någonstans den ska
   utföras. Arkifact kan utföra uppdraget såväl i officiella sammanhang som vid mer fria
   stadsrundturer och guidade besök. Arkifact står till er tjänst såväl vid tvåpartssamtal
   som på konferenser eller i audio- och TV-studier.

   Målgrupper
   Lokala tolkförmedlingar, statliga och landstingskommunala myndigheter, företag,
   stiftelser, ideella eller ekonomiska föreningar samt enskilda som har ett behov av
   auktoriserad tolk eller översättare.    

   Extra kvaliteter
   Erfarenhet av redaktionellt arbete och korrekturläsning av ryska och tyska texter.
   Erfarenhet av medling och utställningsverksamhet. Erfarenhet av tolkundervisningen
   vid Stockholms universitet.
   
     (Här ett utdrag ur riksarkivets tjänstgöringsbetyg: "…Azbel har under åren varit assistent
     åt Riksarkivets utställningsansvarige. Azbel har utfört olika hantverksarbeten och varit
     allmänt behjälplig vid produktion av ett flertal utställningar … bl a i det stora samarbets-
     projektet, utställningen "Vattenstäder" … då han tjänstgjorde som översättare och
     redaktör för den ryskspråkiga versionen av utställningskatalogen. Han har också biträtt
     vid framställning av Riksarkivets övriga trycksaker.")


  Arkifact,  Arkiv- och översättartjänst EB  
  Fallskärmsgatan 4     128 34   SKARPNÄCK
  08-604 09 86, 0709-586 381   Epost: