Arkifact, Arkiv -och översättartjänst - arkivkonsult, tolk och översättare
Till Startsidan  Arkifact,  Arkiv -och översättartjänst                     Tolk och översättartjänster
  
  Om Artifact
  Arkivkonsult
  Tolk &
  översättare
  Kontakta oss
  Länkar
  
Den romerske guden Janus, arkivens beskyddare.
  
Reporters about the picture noticed the actual exhibit within 1880 of the precious metal brooch desk to begin the actual depend through a lot more than one hundred and eighty bits of items, top the actual target audience right into a period development from the background associated with Traditional western Trip period: "Mystery Period show region, inch an accumulation of 10 versions distinctive, invaluable cartier replica sale secret time clock; "tab substance showcase" provides 20 types of cartier replica training courses processed motion, signifies the most recent development from the brand's watchmaking history improvement within the "time Travel" epilogue, cartier replica uk IDENTITY 2 idea view collectively, asked the actual target audience take into account the long term associated with watchmaking. Particularly really worth a call is actually the very first time the actual exhibit provides the "master craft" display, the actual target audience may benefit from the picture teeth enamel (the actual fill up teeth enamel, filigree teeth enamel, black and white micro-painted teeth enamel, semi-hollow teeth enamel), jade alleviation such as, hay as well as flower marquetry, mosaic, steel drops along with other grasp build. It's documented which, "cartier replica sale Period Art" exhibit may available to the general public ongoing in order to March. 12.

   Tolk- och översättartjänster   Läs mer om tolk- och översättartjänster = > här

   Affärsidé
   Att möjliggöra en smidig kommunikation mellan parterna och att säkerställa en viktig
   informationsöverföring, muntlig som skriftlig, genom att erbjuda en kvalificerad
   tolkning och översättning till och från svenska, ryska, engelska och tyska.

   Metod
   Simultan eller konsekutiv tolkning. Översättning av hand- eller maskinskriven text
   såväl som en logging av bandinspelningar och textning av film.

   Teknik
   PC eller Mac samt VHS eller DVD ljud och videoteknik.

   Mål
   Att möjliggöra smidig och snabb kommunikation mellan två eller fler parter utan
   att förvränga, ta bort eller lägga till informationen.

   Arbetsmiljö
   Som kund väljer du själv vilken typ av tjänst du behöver och var någonstans den ska
   utföras. Arkifact kan utföra uppdraget såväl i officiella sammanhang som vid mer fria
   stadsrundturer och guidade besök. Arkifact står till er tjänst såväl vid tvåpartssamtal
   som på konferenser eller i audio- och TV-studier.

   Målgrupper
   Lokala tolkförmedlingar, statliga och landstingskommunala myndigheter, företag,
   stiftelser, ideella eller ekonomiska föreningar samt enskilda som har ett behov av
   auktoriserad tolk eller översättare.    

   Extra kvaliteter
   Erfarenhet av redaktionellt arbete och korrekturläsning av ryska och tyska texter.
   Erfarenhet av medling och utställningsverksamhet. Erfarenhet av tolkundervisningen
   vid Stockholms universitet.
   
     (Här ett utdrag ur riksarkivets tjänstgöringsbetyg: "…Azbel har under åren varit assistent
     åt Riksarkivets utställningsansvarige. Azbel har utfört olika hantverksarbeten och varit
     allmänt behjälplig vid produktion av ett flertal utställningar … bl a i det stora samarbets-
     projektet, utställningen "Vattenstäder" … då han tjänstgjorde som översättare och
     redaktör för den ryskspråkiga versionen av utställningskatalogen. Han har också biträtt
     vid framställning av Riksarkivets övriga trycksaker.")


  Arkifact,  Arkiv- och översättartjänst EB  
  Fallskärmsgatan 4     128 34   SKARPNÄCK
  08-604 09 86, 0709-586 381   Epost: